Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Rychvald se koná v pondělí dne 30. března 2020 od 17.00  hodin v sále Kulturního domu v Rychvalě, 
Náměstí Míru 1609, 735 32 Rychvald.

Před Valnou hromadou je možné zaplatit členské příspěvky (200,- Kč děti a mládež, 500,- Kč dospělí) a oddílové příspěvky.

Také je možné finančně přispět do sbírky na opravu altánu v areálu sokolovny.

Výbor TJ Sokol Rychvald vyzývá členy TJ k hojné účasti a také zve širokou sympatizující rychvaldskou veřejnost.

 

S pozdravem Nazdar Výbor TJ Sokol Rychvald.