Ve dnech 13.7 - 17.7. 2020 proběhl v rámci prázdninových aktivit pro děti již 10. ročník tenisové školy a sokolské všestrannosti za účasti 34 dětí. Věkové rozmezí od 5 let do 13 let, byly rozděleny do 4 skupin. Počasí nám přálo, každý den měly děti 2 hodiny výuky tenisu a 2 hodiny všestrannosti. Součástí školy byla i zdravověda, kterou děti absolvovaly pod vedením zdravotnice ČČK Rychvald. V rámci tenisové školy a všestrannosti probíhaly soutěže. Na závěr byli všichni účastníci kurzu odměněni - obdrželi diplomy a medaile.

Druhý termín v měsíci srpnu je již naplněn, přihlásilo se 33 zájemců.

Zdeněk Vavříček