Uplynul rok ode dne, kdy jsme se rozhodli přihlásit se do projektu Nadace Via a České spořitelny, které tímto chtěly pomoci vybudovat nebo opravit místa setkávání pro společně trávený čas. Tato výzva byla jak ušita na míru pro náš záměr – pustit se do rekonstrukce starého sokolského altánu postaveného našimi bratry v roce 1932.

V meziválečném i poválečném období naše TJ Sokol Rychvald žila bohatou spolkovou činností, na sokolovně probíhala veřejná cvičení a naše jednota měla početné oddíly ledního hokeje, volejbalu, tenisu a všestrannosti. Všem těmto sportovním činnostem altán sloužil jako místo odpočinku i zábavy. A my bychom dnes chtěli na jeho zašlou slávu navázat. Nejen ho opravit, ale vrátit mu i jeho poslání a opět vdechnout společenský život.

Na jaře letošního roku jsme se pustili do práce, začali jsme svépomocí a dále pokračovaly firmy Stolařství Šputa s.r.o. a Gesomont s.r.o., za jejichž výborně odvedenou práci jim děkujeme. Chtěla bych touto cestou poděkovat také všem, kteří nám na opravu altánu přispěli – Nadaci Via, Česká spořitelně, firmám THK – Čechpol s.r.o., Atos s.r.o., JP MAT‘s group s.r.o., LED21 s.r.o., Nadaci ČEZ a především všem členům a příznivcům Sokola, kteří nám na transparentní účet ČS poslali své finanční dary. Této pomoci si velice vážíme a moc za ni děkujeme.

A přestože nám další finanční prostředky na dodělání podlahy a zábradlí chybí, chceme již nyní altán zpřístupnit a slavnostně otevřít v sobotu dne 12. 9. 2020 v 16.00 hod.

Všechny Vás tímto srdečně na naši sokolskou slavnost zveme. Bude připraveno nejen pohoštění, ale také sportovně-zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Více informací najdete na FB TJ Sokol Rychvald.

Přijďte se podívat na krásný areál rychvaldské sokolovny, která svými vybudovanými možnostmi může sloužit nejen sokolům, ale všem obyvatelům našeho města i okolí.

Těšíme se na Vás.

 

Za TJ Sokol Rychvald:  Kateřina Matušínská.