TS Ritmo byl založen v roce 1986. Za dobu svého působení souborem prošlo více než 850 tanečníků ve 190-ti choreografiích. V letošním roce slavíme 33 let našeho trvání.

Zřizovatelem souboru Ritmo je Dům dětí a mládeže Rychvald a všichni jeho členové jsou zároveň členy TJ Sokol Rychvald.

V letošním roce máme 117 členů v sedmi tanečních oddílech.

5 oddílů dětí a dorostu – trénink 2x týdně v DDM

2 oddíly žen – trénink 2x týdně v DDM

Každý oddíl nacvičuje v průběhu roku choreografie, se kterými se potom prezentuje na různých společenských akcích, soutěžích a především na svém tanečním koncertě pořádaném každé dva roky v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově.

Pravidelně se účastníme každoročně pořádaných přehlídek pódiových skladeb v Tyršově domě v Praze, ze kterých máme doma mnoho ocenění a pohárů včetně šesti cen Světového svazu sokolstva.