Závěrečná hodnotící zpráva Programu VIII

rok 2017

Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech s důrazem na trenérskou činnost

a práci s dětmi a mládeží

Rozhodnutí č. 502017_8_0446

Evidenční číslo projektu: SPORT-VIII-1267/2017

Žádost podána na celkovou částku 175 000,- Kč

 

Náš projekt byl podán s cílem zajištění financování sportování dětí a mládeže.

Finanční prostředky z neinvestiční dotace byly použity v aktivitách naší Tělocvičné jednoty Sokol Rychvald. Tímto hodnocením chceme demonstrovat aktivity v roce 2017 a chceme i nadále navazovat na činnost v roce 2018 a dalších letech.

 

Oddíl Taekwondo WTF

Tréninky oddílu Taekwondo probíhají v období září – červen 2 x týdně v tělocvičně a sportovci se tímto zdokonalují a připravují na zkoušky k postupu na vyšší výkonnostní sportovní stupeň. Dále se tímto tréninkem připravují na soutěže pořádané v rámci republiky, kterých se účastní. Oddíl si vede skvěle, trvale obsazuje nejvyšší stupně, a proto se tak můžeme pochválit i titulem Mistra České republiky.

 

Odbor všestrannosti - Taneční skupina RITMO

V loňské roce oslavila skupina RITMO již 30 let své existence. Tato naše nejpočetnější skupina je velmi specifická v tom, že je v ní organizováno nejvíce dětí a mládeže. Taneční skupina je velmi aktivní nejen v tréninku, ale i v prezentování své činnosti nejen oblastní, ale i republikové. Různé přehlídky a soutěže pódiových skladeb završené každoroční Přehlídkou pódiových skladeb v Tyršově domě v Praze.

Děti a mládež, ale teď už i ženy, se nám daří nejen u sportu udržet, ale v letošním roce 2017 se podařilo i skupiny rozšířit a navýšit.

 

Ritmo leden – červen 2017

17 členů

4 – 6 let

2x vystoupení

1x týdně trénink

Ritmo I.

16 členů

7 – 8 let

2x vystoupení

2x týdně trénink

Ritmo II.

24 členů

9 – 10 let

6x vystoupení

2x týdně trénink

Ritmo III. A

14 členů

10 – 12 let

2x vystoupení

2x týdně trénink

Ritmo III. B

18 členů

10 – 12 let

6x vystoupení

2x týdně trénink

Ritmo IV.

20 členů

13 – 15 let

11x vystoupení

2x týdně trénink

Ritmo V.

12 členů

16 – 25 let

40x vystoupení

2x týdně trénink

 

Ritmo září – prosinec 2017

22 členů

4 – 6 let

 

1x týdně trénink

Ritmo I.

10 členů

6 - 7 let

 

2x týdně trénink

Ritmo II.

23 členů

7 – 8 let

1x vystoupení

2x týdně trénink

Ritmo III

20 členů

8 – 10 let

2x vystoupení

2x týdně trénink

Ritmo IV.

7 členů

10 – 12 let

 

2x týdně trénink

Ritmo V.

18 členů

10 – 12 let

 

2x týdně trénink

Ritmo VI.

18 členů

13 – 15 let

1x vystoupení

2x týdně trénink

Ritmo VII.

10 členů

16 - 26

2x vystoupení

2x týdně trénink

Ritmo VIII.

18 členů

Ritmo - Lady

 

1x týdně trénink

Ritmo IX.

20 členů

Ritmo - Lady

 

1x týdně trénink

 

 V prosinci 2017 uspořádal odbor všestrannosti – Taneční skupina Ritmo celorepublikovou přehlídku pódiových tanců v Ostravě za účasti slovenských tanečních souborů.

 

Odbor všestrannosti – ženy, skladba „Ženobraní“

Vedoucí odboru všestrannosti sestra Kateřina Matušínská společně s Magdalenou Matušínskou vytvořily taneční choreografii pro nadcházející XVI. Všesokolský slet v roce 2018 v Praze. Společně se členkami odboru všestrannosti secvičila tuto skladbu, která byla vybrána k předvedení na sletu. Sestra Kateřina Matušínská se stala vedoucím skladby a společně se sestrou Magdalénou Matušínskou se staly republikovými garanty skladby. V současné době je k účasti na sletové skladbě ve dnech 5. a 6. července 2018 přihlášeno 1500 žen nejen z České republiky, ale i ze Spojených států amerických a Kanady.

 

Předchozím popisem aktivit TJ Sokol Rychvald jsme chtěli ilustrovat rozsah činnosti naší jednoty v tomto a částečně předchozím roce.

Program státní podpory sportu byl v roce 2017 směřován k cílové skupině dětí a mládeže ve věku 6 – 23 let. Tuto aktivitu chceme i nadále udržovat a zlepšovat. Pro ilustraci uvedeme, o jakou část se v naší Tělocvičně jednotě Sokol Rychvald jedná:

 

věková skupina                 6 - 10                   11 – 16                17 – 23                Celkem

tenis                                    7                           13                         5                           25         

Taekwondo                       9                           12                         3                           24

všestrannost                     49                         52                         9                           110

celkem                               65                         77                         17                         159

 

Celkový počet dětí a mládeže TJ Sokol Rychvald ke dni 1. 1. 2018 je 159 dětí a mládeže z celkového počtu 284 členů.

 

Podpora a rozvoj aktivit dětí a mládeže v roce 2017 sestávala z:

-        větší finanční podpory TJ v materiálním vybavení dětí a mládeže (kostýmy, tenisové vybavení, míče, sportovní náčiní, cestovné, ubytování …)

-        stabilizovali jsme a rozvíjeli podporu trenérské činnosti, která je historicky, i v současnosti na bázi dobrovolné činnosti, bez nároku na odměnu

-        udržovali jsme stávající sportoviště a opravovali tak, aby bezpečně sloužily ke sportování

-        v oddíle tenisu jsme dosáhli toho, aby děti nejen trénovaly, ale trénink úročily a získávaly zkušenosti v soutěžích. V tomto roce jsme měli dvě družstva dětí v soutěžích Moravskoslezského tenisového svazu. A pro rok 2018 plánujeme sestavit třetí družstvo dětí v soutěži.

Cílem projektu bylo zkvalitňování sportovních aktivit dětí a mládeže pro jejich další rozvoj, a tím umožnit možnost sportování co nejširšímu spektru dětí a mládeže. Zároveň chceme zkvalitnit podporu trenérů, zlepšit organizaci akcí, provozovat a udržovat naše sportoviště. Tyto naše aktivity jsou celoroční, trvalého charakteru s ohledem na dlouhodobou udržitelnost sportovního vyžití a využití k volnočasovým aktivitám občanů města a jeho okolí. 

 

 

 Vzhledem k trvale rostoucím nákladům je poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT námi vnímána jako výrazná pomoc, která plní nezastupitelnou pomoc při výchově dětí a mládeže a rozvoje jejich pohybových aktivit a v neposlední řadě vyplnění jejich volného času.

 

Děkujeme!

 

V Rychvadě dne 1. 2. 2018

 

 

Ing. Vratislav TYL                                                                                       Ing. Ondřej HALŠKA

starosta TJ Sokol Rychvald                                                                      jednatel TJ Sokol Rychvald