Provozní doba areálu:

pro veřejnost je za příznivých klimatických podmínek od 1. dubna do 31. října.

                               duben, květen, červen, září, říjen     červenec - srpen

Pondělí, Středa, Pátek:       09.00 - 19.00 hod.                8.00 - 20.00 hod.

Úterý, Čtvrtek:                     14.00 - 19.00 hod.                8.00 - 20.00 hod.

Sobota, Neděle, svátky:      09.00 - 19.00 hod.                8.00 - 20.00 hod.

 • Objednávky jsou možné předem osobně u správce tenisových kurtů nebo na telefonním čísle: 778 475 561.
 • Hodinový poplatek za užívání kurtů:
  • Pondělí - Pátek dopoledne (08:00-13:00):     120,- Kč
  • Pondělí - Pátek odpoledne (13:00-19:00):     120,- Kč
  • Sobota - Neděle:                                            120,- Kč
 • Lze zakoupit permanentku za poplatek 1000,-Kč / 10 hod.
 • Hrací doba je 50 minut + 10 minut na úpravu kurtu.

Na tenisových kurtech je nutné dodržovat tyto zásady:

 • Ke hře mohou hráči nastoupit pouze se souhlasem správce tenisových kurtů.
 • V případě využití kurtu hráčem, který není členem tenisového oddílu TJ Sokol Rychvald (nečlen) s členem tenisového oddílu TJ Sokol Rychvald, bude tento hráč (nečlen) hradit 50% z poplatku za každou hodinu využívání kurtu. V případě čtyřhry kdy na kurtu jsou jako hráči tři členové tenisového oddílu TJ Sokol Rychvald hráč (nečlen) neplatí, v jiném případě platí hráči (nečlenové) celkem 50% z poplatku za každou hodinu využívání kurtu.
 • Návštěvnici jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, nepoškozovat majetek TJ a řídit se pokyny správce tenisových kurtů.
 • Na kurtech se hraje a pohybuje výhradně ve sportovním úboru a tenisové obuvi (obuv s hladkou podrážkou).
 • Na kurtech se při hře nekřičí a neruší ostatní hráče, je zakázáno kouření a používání mobilních telefonů.
 • Po skončení hry se celá plocha upraví stěrkou a síťovačkou do kruhu.
 • Na kurt mají povolen vstup pouze osoby, které tyto zásady respektují. Pokud je návštěvníci a hráči poruší, mohou být vykázáni z areálu.
 • Děkujeme za dodržování těchto zásad a přejeme Vám bohaté sportovní zážitky a radost ze hry.

 

Výbor tenisového oddílu TJ Sokol Rychvald