Provozovatel: Tělocvičná jednota Sokol Rychvald, Na Fojství 764 Kontakt: tel: správce areálu: tel: 778 475 561, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Provozní doba areálu:

pro veřejnost je za příznivých klimatických podmínek od 1. dubna do 31. října.

duben, květen, červen, září, říjen červenec - srpen

Pondělí, středa, pátek: 9.00 - 19.00 8.00 - 20.00

Úterý, čtvrtek: 14.00 - 19.00 8.00 - 20.00

So,ne,svátky: 9.00 - 19.00 8.00 - 20.00

V případě nepříznivého počasí a soukromých akcí může být areál uzavřen. Mimo stanovené hodiny je vstup do areálu přísně zakázán. Uživatelé areálu jsou povinni dbát pokynů správce.

 

Provozní pokyny pro návštěvníky:

 1. Návštěvníci jsou povinni se řídit provozním řádem a bezpodmínečně jej dodržovat.
 2. Vstup a využívání areálu veřejností je na vlastní nebezpečí.
 3. Užívat plochy a hřiště ke sportovnímu a rekreačnímu účelu. Je povoleno provozovat pouze činnosti, pro něž je areál konstrukčně a stavebně uzpůsoben.
 4. Dětem ve věku do 8-mi let je vstup povolen v doprovodu osoby starší 18-ti let a to za trvalého dohledu této osoby.
 5. Využívání tenisových kurtů se řídí zásadami a hracím řádem tenisového oddílu.
 6. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce areálu. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu, povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 7. Návštěvníci areálu souhlasí se zveřejňováním fotografií pořízených provozovatelem při sportovních akcích, nebo dle jeho pokynů v průběhu provozní doby pro potřeby dokumentace. Fotografie mohou být zveřejněny na facebookových profilech, webových stránkách www.sokolrychvald.cz, kronice TJ Sokol Rychvald a ve zpravodaji města Rychvald.
 8. Udržovat čistotu a pořádek, odpadky vhazovat do odpadkových košů.

 

V areálu je zakázáno:

 1. V areálu je zakázána jízda na kole a motorovými prostředky. Dopravní obsluze vjezd povolen. Kola lze odkládat pouze na vymezeném místě a to do stojanů na kola.
 2. Užívání alkoholických nápojů, drog a kouření.
 3. Vstupovat se psy a jinými zvířat.

Porušení těchto zákazů a nevhodné chování může být důvodem k vykázání z areálu.

Za poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.