Volební valná hromada TJ Sokol Rychvald

Srdečně zveme všechny členy na volební valnou hromadu TJ Sokol Rychvald, která se bude konat 24. března 2022 v 17:00 v KD Rychvald.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové a volební komise
  3. Zpráva o činnosti TJ Sokol za rok 2021
  4. Návrh plánu činnosti na rok 2022
  5. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
  6. Zpráva revizní komise
  7. Rozprava
  8. Volba nového starosty, místostarosty, jednatele, hospodáře, členů výboru TJ a kontrolní komise TJ
  9. Volba delegátů na župní valnou hromadu
  10. Usnesení a závěr

Členské známky (500,- Kč dospělý tj. 19 – 64 let včetně, 200,- Kč mládež 0 – 18 včetně a senioři nad 65 let včetně) a oddílové příspěvky mohou členové TJ zaplatit na valné hromadě nebo bankovním převodem na základě přiděleného variabilního symbolu. Zaplatit v hotovosti lze na sokolovně u správců tenisových kurtů. Výběr těchto příspěvků musí být realizován do konce června 2022.

Po ukončení valné hromady se bude konat schůze tenisového oddílu.