Historie Tělocvičné jednoty Sokol v Rychvaldě a její současná činnost.


        Na počátku tohoto století se v Zemích koruny české tehdejšího rakouského mocnářství začalo silně projevovat vlastenecké uvědomění k českému jazyku. Z tohoto vlasteneckého hnutí a nadšení pro cvičení pramenily snahy k zakládání tělocvičných jednot Sokol.

        V roce 1905 se v hostinci pana Eichenbauma sešlo několik nadšenců, aby na ustavující valné hromadě založili tělocvičnou jednotu Sokol v Rychvaldě a zvolili 11-členný výbor v čele se starostou bratrem Antonínem Heřmánkem. Členové jednoty se zúčastňovali cvičení na Všesokolských sletech, ale připravovat se na tyto akce museli v sálech různých hospod. Proto se sokolové rozhodli postavit v roce 1925 na již dříve zakoupeném pozemku Sokolovnu.

        Úspěšnou činnost Sokola v meziválečném období narušily okupace nejdříve fašistickým Polskem a později v roce 1939 fašistickým Německem. Z členů Sokola byli za války popraveni nebo umučeni bratři Edvin a Evžen Gurňoškovi, Evžen a Růžena Eichenbaumovi, Bohuslav Kučera a Štěpánka Stračánková-Zajícová.

        V 50-tých letech došlo díky komunistickému režimu k násilnému sjednocení tělovýchovy a tím k ukončení sokolského hnutí v duchu Fügnera a Tyrše. I Sokol v Rychvaldě byl donucen vyvíjet svou činnost pod “ křídly jednotné tělovýchovy”, ale svůj název SOKOL si přes silný nátlak ze strany komunistických ideologů zachoval. Po roce 1989 se Sokol v Rychvaldě opět zařadil do řad Československé obce sokolské a od roku 1991 patří do župy Těšínské Jana Čapka.

        Začátkem devadesátých let jsou postupně u Sokolovny budovány další čtyři tenisové kurty, aby tak byl uspokojen vzrůstající zájem o tenis nejen mezi členy jednoty, ale i ostatních příznivců tohoto krásného sportu. V letech 1997 a 1998 proběhla v areálu tělocvičné jednoty Sokol v Rychvaldě největší investiční akce v dějinách jednoty. K stávající budově Sokolovny byla přistavěna nová část a tím vznikl komplex s velmi dobrým vybavením pro sportovní i mimosportovní činnost, byt pro správce areálu a další prostory pro činnost jednoty. Díky pěknému a klidnému prostředí, pěti dobře upravovaným tenisovým kurtům, hřišti pro malou kopanou a herně stolního tenisu je areál hojně navštěvován sportovci nejen z našeho města, ale i širokého okolí.

        V současné době jsou v Tělocvičné jednotě Sokol Rychvald organizováni členové v oddílech tenisu, stolního tenisu, taekwondo a v oddílu sportovní tanec – Ritmo a v odboru sokolské všestrannosti.

       Tenisté se svému sportu aktivně i rekreačně věnují na pěti antukových kurtech. Dvě družstva veteránů úspěšně reprezentují jednotu jak v soutěžích, tak i na mnoha turnajích. Rovněž jsou na našich tenisových kurtech pořádány turnaje pro hráče okolních podniků a firem. To, že si tito sportovci vybrali tenisový areál Sokola Rychvald, svědčí o velmi dobré úrovni jak sportovišť, tak i ostatního zázemí.

       Pestrou činnost Sokola Rychvald řídí třináctičlenný výbor pod vedením starosty br. Vratislava TYLA a místostarosty br. Zdeňka Vavříčka. Dobrá je spolupráce s Městským úřadem v Rychvaldě, základní školou, Domem dětí a mládeže a Českým červeným křížem v Rychvaldě. Díky sponzorům, zastupitelstvu MěÚ v Rychvaldě a Župě Beskydské Jana Čapka se nám, i když s obtížemi, daří finančně zajistit jak údržbu areálu, tak i ostatní činnost v oddílech. Doufáme, že zásluhou obětavé, dobrovolné práce cvičitelů a trenérů bude sport a sportování v rychvaldském Sokole stále lákadlem hlavně pro naši mládež. Jsme rovněž rádi tomu, že se aktivní činnosti v jednotě věnuje 85% členů.

        Věříme, že se klidné a příjemné prostředí sportovního areálu Sokola Rychvald stane i pro vás sportovištěm, ale i když bude jen zastávkou při vašich procházkách, vždy budete srdečně vítáni. 
  
 

za TJ Sokol Rychvald 
Ondřej Halška 
jednatel