Dle nařízení vlády ČR je možné využívat venkovní sportoviště

k individuálnímu sportování, ovšem za stanovených podmínek:

  1. Minimální odstupy mezi osobami 2 m.
  2. Není povinností při sportování nosit roušku.
  3. Společně sportovat mohou nejvýše dvě osoby s výjimkou členů domácnosti.
  4. Není možné využívat vnitřní šatny, sprchy společenské místnosti a další uzavřené společné prostory

Tzn. sportovec po ukončení hry v daném čase je povinen dokončit úpravu tenisového dvorce, nezdržovat se zbytečně na ploše a opustit areál.

 V případě nedodržení stanovených podmínek hrozí organizaci a daným jedincům (skupinám) nemalé finanční postihy.

 Žádáme tímto všechny, kteří budou využívat tenisový areál

TJ SOKOL RYCHVALD, o dodržování všech výše zmíněných pokynů.

  

TJ Sokol Rychvald oddíl tenisu