Rádi bychom vás informovali o průběhu tenisové školy. Zájem o tenisovou školu převyšuje kapacitní možnosti tenisových kurtů. V prvním termínu se tenisové školy zúčastnilo 32 dětí ve věku od 5 let do 13 let. V rámci školy mají děti 2 hodiny tenisu a 2 hodiny všestrannosti, v rámci které jsou připraveny soutěže, hry a sokolská všestrannost. Proběhla výuka zdravovědy, kterou si vzala na starost Marie Nadkanská ČČK Rychvald. Děti byly odměněny diplomy, medailemi, poháry. A to jak za tenis, tak všestrannost. V dalším srpnovém termínu tenisové školy je již obsazeno.

Zdeněk Vavříček