Milí občané našeho města, sestry, bratři, přátelé a kamarádi,

 

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při realizaci jednoho odvážného počinu.

 

V roce 1995 taneční soubor Ritmo vstoupil do Sokola. Za dobu téměř 25-ti let jsme si na vedení ČOS v Praze vybudovali svými úspěchy zvučné jméno a díky tomu jsem dostala možnost vytvořit na XVI. všesokolský slet hromadnou skladbu pro 1280 žen. Tak vzniklo Ženobraní a s ním mnoho nových přátelství a nových členek v TJ Sokol Rychvald, které svým neutuchajícím elánem obohacují náš spolkový život. Přivál s nimi nový vítr a znovuzrozené nadšení pro činnost v Sokole a jeho ideály. Jen v průběhu posledního roku jsme zorganizovaly několik sportovně společenských akcí, obnovily jsme tradici cvičení sokolské všestrannosti, ale především se snažíme propagovat naši sokolovnu jako krásné místo pro rekreační sportování, k aktivnímu využití volného času nebo jako odpočinkovou zónu v příjemném prostředí pro všechny občany našeho města.

 

Staří členové jednoty se scházeli v altánu, který na sokolovně postavili v roce 1932. V meziválečných a poválečných letech žil altán bohatým spolkovým a společenským životem. Za těchto téměř 90 let na něm proběhlo sice pár nutných oprav, ale dnes je ve zchátralém stavu, nefunkční, stojí jen jako vzpomínka na doby dávno minulé.

 

Našim přáním a cílem je altán opravit, vzkřísit jeho zašlou slávu a obnovit tradici setkávání nejen při rekreačním sportování, ale využívat ho také jako místo relaxace nebo společné činnosti v krásném a zeleném prostředí sokolovny.

 

Celkový rozpočet rekonstrukce je vyčíslen na částku, která je nad možnosti TJ Sokol Rychvald, přípravné a dokončovací práce si bude naše členská základna realizovat svépomocí.

 

Z Nadace Via České spořitelny se nám podařilo získat 100.000,- Kč, a to v rámci programu Dokážeme víc. A právě zde máme možnost s Vaší pomocí získat další prostředky - každá Vámi věnovaná koruna bude Českou spořitelnou zdvojnásobena.

 

Naši kampaň najdete zde: https://www.darujme.cz/projekt/1202179.

 

Svůj příspěvek můžete darovat také v hotovosti v Domě dětí a mládeže Rychvald na ulici Školní 1600.

 

Prosíme, podpořte naši snahu a nadšení pro věc a pomozte nám tak zrealizovat odhodlání opravit altán, který bude sloužit všem.

 

Za jakýkoliv příspěvek Vám srdečně děkujeme.

 

Za TJ Sokol Rychvald  Kateřina Matušínská, starostka.